این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 آذر 1398 ساعت 11:06
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 13:41

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

آخرین خبر رویتر