این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 29 اسفند 1398 ساعت 07:58

مبتلای دوست

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 05:20
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 26 خرداد 1398 ساعت 15:44
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 21:33

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

Sattar Salihy اندیشکده دانشگاهیان هرات rJutScperlclyogrn 20 atc 4an:lc1uml...
یقین دا رم چنانچه آن اشتباه بزرگ تاریخی درآ ن زمان به وس...