این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 ارديبهشت 1400 ساعت 13:23
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در شنبه, 25 ارديبهشت 1400 ساعت 12:14
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400 ساعت 11:29
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 ساعت 16:38
صفحه5 از66

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

Sattar Salihy اندیشکده دانشگاهیان هرات rJutScperlclyogrn 20 atc 4an:lc1uml...
یقین دا رم چنانچه آن اشتباه بزرگ تاریخی درآ ن زمان به وس...