چه موقع در مقابل مخالف عقیده خود عصبانی نمی شویم

"اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه بدست آورید هیچکس نمی تواند به آن ها توهین کند، کسی هم بر خلاف عقایدتان حرفی بزند، عصبانی نمی شوید، یا می خندید و یا به تفکر فرو می روید." 

برتراند راسل

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.