خود را به باد سپرده
19 بهمن ,1398 112 1

شب و آه، و شبآهت ها، گفته ها و ناگفته های یک رویداد هنری

اهمیت و نقش هنر و هنرمند پایه های به زمین مانده هنر ایران را جوانانی باید، تا واجد شانه هایی به ستبری و پهنی قهرمانان بزرگ ایران زمین باشند، تا بتوانند این هیکل بلند قامت، و استوار هنر ایرانزمین را همچنان بر پای دارند، و بر موانع گسترده ایی فایق آیند که، در تاریخ این آب و خاکِ بر تاراج رفته، و در معرض هجوم های بی وقفه، که پایانی بر آن نیست، نجات بخش آنی شوند که بنیان تاریخ و تمدن مردم ایران زمین بر آن استوار است؛ امروز هنر مهمترین حامل تاریخ ایران و تمدن ایرانی است، این "میدان نقش جهان" است که می تواند از صفویه به زبانی روشن سخن گوید، و یا "تخت جمشید"، که بیانگر حوادثی است که بر ایران باستان رفته، و چند قطعه ایی هنری که از صحرای جیرفت بیرون زد، فریاد بر آورد، که دیگر سخن از 2500 سال تمدن ایران مگویید، چرا که تاریخ مستند، با این یافته ها، به 7 هزار سال پیش پس کشیده شد، و این پس رفتن در عمق تاریخ این کشور، مرهون هنر دستان هنرمندانی است که در هفت هزار سال پیش نشستند، و جان در سر انگشتان خود تجمیع کرده، و نقش زدند، تا حافظ تاریخ ملتی باشند، که هر ویرانگری آمد، سعی کرد تا نشانه های زندگی و…
ریشه کنی اصلاحات، به ریشه کنی حریف منتهی خواهد شد
16 بهمن ,1398 94 4

نه اصلاحات، نه اصلاح طلبی مردنی نیستند

مدعی گفت "اصلاحات مرده است" و دیگری مدعی شد "اصلاح طلبی مرده است." اما این خواب و خیالی بیش به نظر نمی رسد، گرچه بعضی حاضرند بر نسوج اصلاحات دندان کشیده و پاره پاره اش کنند، اما نه اصلاحات مردنی است، و نه اصلاح طلبی مرگ دارد، چرا که اصلاح لازمه تداوم است، و هر تداوم خواهی به اصلاحات نیاز دارد، و ملت ایران یک موجودیت مداوم می باشد، که برای تداوم خود به اصلاح نیاز دائم دارد، و از سوی دیگر در کوتاه مدت نیز مرگ اصلاحات، مرگ رقیب را نیز لاجرم به دنبال خواهد داشت، تنها این نیروهای فعال در زمینه اصلاحاتند، که ممکن است تعویض و یا تغییر کنند، و یا روش عوض نمایند. آنچه روشن است اینکه ایران در دوره گذار قرار دارد، و تقلای جناح های مختلف برای حفظ، بدست آوردن قدرت و... جهت هدایت ایران آینده، به سمتی است که به نظر آنان، همان راه درست است، گذشته از رقبای منطقه ایی و جهانی که مطامع و اهداف خود را دنبال می کنند، نیروهای متکثر سیاسی ایران را نباید به چشم دشمن نگریست، که آنان نمایندگان تفکراتی اند، که مابه اذای مشخص در بین احاد این مردم و سلایق آنان دارند، و خیر مردم و کشور خود را، در راهبردهای مد نظر…
نگاهی به افق تار آینده ایی تاریک
14 بهمن ,1398 104 2

مژده! مژده! سال 1399 سال موش است!

یکی از دوستان می گفت "اگر می خواهی که آسیب نبینی، خودت را رها کن"، گفتم چطور خود را رها کنم، گفت "ببین در همین چندماه گذشته اگر خودت را به اخبار می سپردی، روح، روان و جسمت به نابودی رفته بود، مگر انسان چقدر تحمل دارد، آنقدر حوادث ناگوار پشت سر هم ردیف شده اند که فیل افکن است، انسان که جای خود را دارد، اول حوادث قیام های آبانماه، بعد از آن، زدن سردار سلیمانی توسط امریکایی ها، بعد کشتار دردناک کرمان در مراسم تشییع، سایه جنگ و زدن موشک های ما به امریکایی ها، بعد از آن کشتار مسافران هواپیمای اوکراینی، بعد هم سیل سیستان، بعد رد صلاحیت همه و تنهاه ماندن خودشان، بعد هم شیوع این بیماری کرونا، که درمان ندارد و.... این اخبار بد که تمامی ندارد! تنها راهی که می ماند اینکه گوش خود را از شنیدن اخبار، برداری، تنها راه خلاصی این است." و به درستی گفت، وقوع حوادث دردناک و تحولات غمبار، انگار دیگر روزانه شده است، دنیا در حال تبدیل شدن به عرصه جدال خونخواران است، که شرایط را انگار برای به هم ریختن صحنه ایی که باب میل شان نیست، آماده می کنند، هر روز به شمار کشورهایی که در خلیج فارس و آب های جنوبی کشورمان،…
سمبل فرهنگی شهر اسپادانا، جی و یا اصفهان
11 بهمن ,1398 117

روزنگاشت های سفر به اصفهان، نگین ایران مرکزی

مقدمه: اسپادانا، جی، سپاهان، دارالمومنین و یا هر نامی که بر آن بگذاریم، این گویش، مردم، و سرزمین برای من یاد آور خاطرات خوب است. از این شهر زیبا حدود 25 سال پیش، برای اولین بار دیدن کردم، و اکنون آن دیدار تجدید می شود، بعد از آن همه سال، تنها تغییری که به چشم می آید، کاهش رونق و جنب و جوش در اماکن دیدنی و تاریخی آن است، که خودنمایی می کند، و تغییرات بیشتری را حس نکردم، چرا که آن سفر و این یکی هر دو به قصد دیدار از همین اماکن بود. اصفهان خود به تنهایی، آنچه در یک دوره تاریخی تمام، بر ایران و مردمان آن گذشته است، را در خود دارد، از فواید و مضرات نظام سلطنتی و خودکامه و مطلقه شاهنشاهی گرفته، تا دورانی که نظامیان، بلافاصله پس از قدرت فائقه قرار می گرفتند، و نقش مهمی داشتند و گفته می شود بزرگترین پادگان نظامی ایران باستان در این شهر، قرار داشت، که به پادگان "جی" در تاریخ مشهور است، و از اینجا بود رزم آوران به قصد فتح و یا دفاع می رفتند؛ تحمیل عقیده درد عمیق و تاریخی ایران : زمانی نیز اصفهان حوزه های پر رونق فقهی و مذهبی فعالی داشت که با تسلط تفکر فقهی خودکامه، دیگر علما و مسلک های فکری را…
مهندس مودب در اولین صعود من درسال 1394 به قله توچال
09 بهمن ,1398 734 11

مهندس میرهادی مودب، همنورد مبارزی که، در حال مبارزه جان داد

"... ما دو نوع انسان داریم، انسان هایی که غم دیگران را دارند و این نوع انسان ها زود از بین می روند، و انسان هایی که ایشان (مهندس مودب) به آنها "انسان های خوشبخت" اطلاق می کرد، یعنی کسانی که در این دنیا دغدغه ایی به جز سود و زیان خود ندارند، و تنها به آسایش و سود خود می اندیشند، اینان عمرها درازی را در بی توجهی به وضع دیگران می کنند، و انگار مرگ با آنها قهر است". (میرهادی مودب) [1] او گردن من حق استادی داشت، راهنمای من برای اولین صعودها به قله توچال و دماوند بود، و واقعا او را مردی مودب یافتم، مصداق مسمای فامیلی که بر او نهاده اند، هرگز حرف لغو و یا ناشایستی از او نشنیدم، و اگر توفیق می داشتم و بر جنازه این دوست همنوردم نماز میت می خواندم، حتما از ته دل شهادت می دادم که "هیچ جز خیر از او نمی دانم (ولانعلم الا خیرا). مهندس میرهادی مودب یک برند و سبک خاص در کوه و کوهنوردی بود، ما خوشمان بیاید و یا نیاید، او با کمترین لباس در صعودها وارد می شد، حال آنکه دیگران با ابزارهای مختلفف خود را مجهز می کردند، کوله ما اگر 65 در 10 بود، او تنها با یک کیف مدارک که به حالت کمربند روی شکمش می بست، در…
03 بهمن ,1398 112 1

غمپاره هاست، که کوچه به کوچه، پاسدار گشته است

غمپاره هاست، که کوچه به کوچه، پاسدار گشته است "باور نمی کند، دل من، مرگ خویش را" [1] گو که خموش، کین مرگ، به باور نشسته است این مرگ را، به چشم سر، هزاران هزار دیده اند مرگ است اصل کنون، زندگی ز فراز پس کشیده است وقتی که خصم بر تن نحیف مرغ، هجوم برد نقش قفس زدُ، مرغ دل، در قفس کشیده است آنگه که سکوت ترنم تار، بر سه تارهای شکسته مان، ایندم، صدای سکوت وهم انگیز شب را شکسته است روزی که، آواز بر لب بلبل خوش الحان مرغ عشق فِسُرد، فریادِ مظلوم بود، که پژواکی ز کوه هم ندیده است سخت باورم اما، مرگ خویش را من فاش ایندم، چشمم به کوری تمام، میان این همه آه ها، دیده است چونان که گور بر تنها معبر عالم بالا، نشسته است، دل شد فراموش، هوس، راه حل معما، تو گشته است وقتی سفیر عشق، بی اعتبار، به کناری نشسته است، آندم که گور جای زندگان شدُ، زنده به گور گشته است مرگ جوانه ها، تقدیر و کار هر روزمان شدُ دود است، که جای عطر جوانی به دهان ها نشسته است شادی ز کوچه ها برفتُ، اصحاب غم رها، غمپاره هاست، که کوچه به کوچه، پاسدار گشته است سروده شده در 6 دیماه 1398 [1] - باور نمی کند، دل من مرگ خویش را نه، نه من این…
Bajrang Dal activist
01 بهمن ,1398 116

One world, one God, so many criminal and murderers  

Dr. Subhash Reddy from India left a reason for my M.A academic thesis “Globalisation and Hindu Radicalism in India” with this doubts, questions, and uncertainty: Dear Mr. Seyed Mostafa, Thank you for sharing your Thesis paper. You have rightly recognized that Hinduism beieves in equality of all religions but you have not admitted what Islam and Christianity stand for? Does Islam and or Christianity believe in equality of all religions? Isn't it true that the two Abrahamic religions do not believe in equality of all religions? They also discriminate between people of the book and others (of other religions) and call them as pagan and kafir? Who are Dhimmi? And what is Jiziya? Doesn't History document that it is Islam which invaded the Indian subcontinent; Hinduism did not! And you still claim that atrocities were committed by Hindus against Muslims in India? Who invaded and who were enslaved and subjugated. After all, Persia itself was invaded by Islam. Islam is not the native…
پیش به سوی نشستن بر تخت مادام العمر قدرت
26 دی ,1398 148 4

شرق سرزمینی مساعد برای دیکتاتورهای مادام العمر، این بار روسیه

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : تحولات جاری در روسیه، و آنچه در این سرزمین می گذرد، برای ما ایرانیان نیز مهم است، چرا که روسیه در همسایگی شمالی ماست، و تاریخ ایران از این همسایه سلطه جوی خود ضربات جبران ناپذیری را متحمل شده است، و اکنون گزارش ها از روند خروج قدم به قدم این کشور از دمکراسی، به سوی دیکتاتوری های مادام العمر خبر می دهد. گرچه دیکتاتوری شرق و غرب نمی شناسد، اما انگار سرزمین های شرق، مستعدترین شرایط را برای رشد نهاد شوم دیکتاتوری از خود نشان داده است، پدیده ایی بد یُمن و نامبارک، که در نهاد هر انسانی وجود دارد، به خصوص افراد زیاده خواه و انسان هایی که خود را مبسوط الید، فارغ از حساب کشی و نظارت، و فوق قانون قرار می دهند، انسان با شاکله ذهنی دیکتاتور مابانه همواره به این سمت سوق داده می شود، تا دیگران را به مهمیز قدرت خود کشد. شیرینی تکیه بر قدرت بدون پاسخگویی، حتی بسیاری از آزادیخواهان را نیز بعد از پیروزی، به روند دیکتاتوری سوق می دهد، و آزادیخواهان را به دیکتاتورهایی مخوف تر از دیکتاتور سابق تبدیل می کند، نمونه های آن در خاورمیانه بسیار است، اما روس ها در سرزمین…
محمود صادقی و علی مطهری
23 دی ,1398 341 33

شلیک به نخبگان سیاسی، اینبار توسط شورای نگهبان

"علی مطهری و محمود صادقی [1] رد صلاحیت شدند، رد صلاحیت ۸۰ نماینده فعلی مجلس،" این خبر انسان را تکان می دهد و دچار شوک می کند که این همه رد صلاحیت از نمایندگان صلاحیت دار قبلی، و بی صلاحیت فعلی؟! از کجا، کدام مصلحت، کدام منطق، و چه تفکری سرچشمه می گیرد؟!! ممکن است شلیک یک سرباز مدافع میهن به یک هواپیمای حامل نخبگان خودی در یک هیجان و آمادگی ایجاد شده نظامی برای ورود دشمن به فضای میهن، امری قابل هضم باشد، اما شلیک اعضای شورای محترم نگهبان به نخبگان بارز و برجسته سیاست کشور در روز روشن نمی تواند قابل هضم باشد، آنها نمی توانند بگویند ندانسته اند، و یا نشناخته دست به این عمل زدند، زیرا نه شب تاریک بود و نه آنها از سوابق و خاندان این نخبگان بزرگ سیاسی بی اطلاع بودند، اعضای شورای نگهبان در خونسردی تمام، و آگاهانه این نخبگان سیاسی فعال در امور و حقوق مردم را رد صلاحیت کردند، نمایندگانی رد صلاحیت شدند که در این مجلس کم تحرک، و آچمز شده، بیشترین تحرک را در دفاع از حقوق مردم داشتند و... باید از این دوستان شورای نگهبان که این چنین نخبه کشی می کنند، پرسید در این گیر و دار اوضاع کشور که نیاز به…
روحانیت، نقش ها و خطاها
22 دی ,1398 181 5

روحانیت، نقش و انتظار از آنها

امروز در مراسم تشییع جنازه مرحوم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی حضور یافتم، دو یا سه نماز عید فطر را به امامت ایشان شرکت کرده بودم، کتابخانه داخل مسجد فرشته (مسجدی که ایشان در آن استقرار داشت) برایم جالب بود، بعضی کتاب های خود آقای رسولی را در خود داشت، برخی در مورد تاریخ اسلام است و چند باری در فرصت حضور در این مسجد آنها را ورق زده ام. در فرصتی که بلندگوی مساجد دست مداحان می افتد، وقت مناسبی است که می توان به این کتاب ها سری زد و از لحظات خود استفاده بهینه کرد، آقای رسولی دست به قلم بود، و از سخنرانی ایشان می شد چیزهایی یاد گرفت، هر چند آخوندی که به فلسفه و عرفان وارد نشود، بسیار تک بعدی و سخنانش ملال آور خواهد شد، و منبرش با منابر دیگر زیاد متفاوت نخواهد بود. دوستی که دستی در موسیقی دارد، و بسیاری از اشعار و ادبیات ایران را از حفظ دارد، و کاملا به چم و خم موسیقی مسلط است، و حتی در مراسم مذهبی نیز با تبحری که در موسیقی دارد، بر طبق اصول موسیقیایی سنتی ایرانی اجرا می کند، و دیشب برای شهدای اخیر در هواپیما اکراینی، شعر و موسیقی در مورد امام حسین برای ما اجرا کرد، می گفتند، "اگر امام…
نجات در راستگویی و درستکرداری است
21 دی ,1398 168 6

کاش بهترین جلوه و مصداقِ بصیرت و تقوا صداقت بود

کاش وقتی اساس فرهنگ ایرانی، انقلابی، اسلامی، شیعی و... خود را پایه گذاری می کردیم، صداقت و درستی را یگانه معیار و مصداق بروز تمام خوبی ها قرار می دادیم. وقتی در صبحگاه 18 دیماه 1398 خبر کشتار هموطنان خود را در هواپیمای اکراینی حامل آن ها، اتوبوسی که به دره رفت، و پیش از آن در کرمان، و در هنگام مشایعت پیکر شهید سلیمانی دیدم، قلبم ایستاد و تنها او را به توقف این همه خسارت و مرگ، توانا دیدم و از یزدان پاک و یکتا خواستم : "خدایا بس است دیگر! ختمش کن! هر چند می دانم که این نیز از تصمیم تو نیست، و ختمش نیز با ماست! اما گویا ما را بر ختمش، هنوز تصمیمی نیست!" اما اکنون که متوجه شدم کسانی در این کشور، در حاشیه امن هستند، که موشک شلیک می کنند (حتی به اشتباه و...)، و در بی صداقتی کامل، عمل خود را تا مدت ها کتمان می کنند، و اشتباه خود را نمی پذیرند، و مسئولین، کشور و ایرانیان را اینگونه در بین دوست و دشمن بی آبرو می نمایند، یاد این نوشته بر دیوار جنوبی کاخ آپادانا می افتم، که به فرمان داریوش کبیر نقش بسته است، و او به خوبی در آن روزگار باستان، مشکلات اساسی و ریشه دار ما را حتی در این روزها و لابد…
20 دی ,1398 114 2

نور و ظلمت، آرش و خصم

نور و ظلمت، آرش و خصم در این غارت، زمین سرد ما مشتاق جان ها مانده استُ، هی نفس ها می بُرَد از ما، چو او، آهنگ ما را می کند، هی پی هماو آغوش خود را سخت بازش داشته، در هر زمان در پی که تا آرش بیندازد تیرُ، او آهنگ جانش را کند، در پی دماوند است این دم، آرش، که اسب سرکشِ خصم را، او می کند، هی پی ولی انگار، دماوند را نیز، مشتاقی است، بر جان آرشش در پی و من خاموش گشتم آندمی را که، آرش آخرین تیرُ نفس را زد، نفس در سینه مردان، بسان حفره ایی آتشفشان خشم را زد هی منم در دل ندارد کینه ایی از خصم، در دل، که او همزاد من در پی، که نور و ظلمت، همزاد روزگارُ، تمام روزگاران، پی در پی بیا تا در سپهر نور و ظلمت، نقبی از عشق را بر ساخته، بر می، که نی نورُ، نی ظلمت، نباشد ختمی زین خواستن ها، در پی سروده شده در 19 دیماه 1398
خانه ها ویران و قبرستان ها آباد
دی 18, 1398 147 4

ریزش برگ های نو به نو، تابوت ها از آمدن نمی مانند

تابوت ها را سوار بر موجی از غم، دست به دست می کنیم، تا بدن ها در خاک سرد گور، موج نشان غم های بی پایان ما باشند، این روزها دل ها در تلاطم مرگ های نو به نو، ریزش برگ های تازه به تازه، و بلاهای بی پایان، خون است، و این پاره پاره های خون دل را، این تابوت هاست، که بدین سو، و آن سو می کشند. زمانه ی آدمکُش ما را، انگار قصدی بر آتش بس نیست، از این گورستان، به گورستانی دیگر در رفت و آمدیم، انگار ناف این سال های بلاخیز را با گور و گورستان بریده اند، هر دم باید به مشایعت خود تا خاکی سرد، در رفت و آمد…
نه به جنگ و نه به جنگ طلبان
دی 16, 1398 218 17

امروز نه به جنگ، ناکامی و نه گفتن به جنگ طلبان امریکایی است

در جهان فرهنگی و فکری ما بعضی تفکرات به عنوان اصولی جا افتاده و منطقی مد نظر قرار می گیرد، و چنان طبیعی و بدون خدشه پنداشته می شوند، که لاجرم انجامش بدیهی و لازم به نظر می رسد، اما در حقیقت ما باید تفکر و فرهنگ خود را تغییر دهیم، و این گونه فکر کردن را به کناری نهاده و از آن بگذریم، درست است که قصاص و انتقام یک حق است، اما هر حقی ستاندنی نیست، کما این که الگوهای ملی و مذهبی به کرات از حق خود گذشته اند، سیلی را نباید قصاص کرد، و فردی که جواب سیلی یک قُلدر، یک دیوانه، و یا یک انسان غیر طبیعی را…
شهادت و رزمندگی برازنده توست
دی 13, 1398 469 19

سردار قاسم سلیمانی، مقام رزمندگی و شهادت برازنده توست 

تشنگان خون را تنها پیاله ایی از خون ماست، که سیراب می کند، و همیشه این سربازان صحنه نبردند که طعمه سیّاسان صحنه های تزویر و خدعه می شوند، و سربازان را جز نبرد، کاری نیست؛ و سر باختن عاقبتی است که هر سربازی برای خود با چشم سر، در حالی که زنده است، می بیند، چرا که صفحه شطرنج قدرت، همواره قربانی می طلبد، و چه قربانی بهتر از سرباز، که بی مدعا در زیر پرچم سر بازی گرد آمده است. امریکایی ها در یک اشتباه بزرگ، و جنگ طلبانه، اقدام به شهادت سربازی قهرمان، و بزرگ از این آب و خاک کردند، که نزد هر ایرانی…
حکایت دو انقلاب هم زمان در استان فارس و بنادر
دی 12, 1398 352 6

شاهد عینی دو انقلاب، انقلاب شاه و مردم، و انقلاب 1357

فهرست مطالب این پست : 1- مقدمه سایت یادداشت های بی مخاطب بر این خاطرات 2- از میمند فارس تا دانشسرای مقدماتی تربیت معلم شیراز 3- دانشسرای مقدماتی تربیت معلم شیراز و آشنایی با فعالین انقلابی شیراز 4- انقلاب شاه و مردم و یا انقلاب سفید 5- موضع روحانیت در خصوص اصلاحات ارضی 6- اصول انقلاب شاه و مردم و یا انقلاب سفید 7- رفراندوم قوانین ششگانه انقلاب شاه و ملت 8- نقش آیت الله بروجردی در فضای سیاسی آن موقع 9- قیام 15 خرداد 1342 در شیراز 10 - تبعید آقای خمینی به خارج 11- انتقال به دانشگاه تهران و ادامه…

آخرین خبر رویتر

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.