05 مهر ,1401 62 3

بیراهه ایی به نام حاکمیت طبقاتی، و فساد عدم گردش قدرت

ره به بیراهه رفت، آنگاه که نُحوسَت یک تاریخ، تقسیم ظالمانه و متکبرانه این مردمان به طبقات بالا و پایین، به فراموشی سپرده شد، و تو گویی آن همه ویرانی بر جای مانده از این دوران سخت، از پیش چشمان تیز بین تمام بینایان و صاحبان علم و بصیرت برداشته شد، و کسی چشمان اشکبار نسل های انسانیِ به تباهی رفته از این مردم، در جامعه طبقاتی باستانِ در این مرز و بوم را ندید، تا چاره ایی کند، و بر ویرانگری اینچنین دیرپای و خسارتبار دست رد زده، تا باز دوباره این رسم انسانیت کش، از میان لوح های گِلین و پخته تقسیمات… ادامه مطلب
03 مهر ,1401 130 26

جسد مهسا امینی در تابوت سقوط اخلاقی، انسانی و دینی تشیع شد

نگاهی به رشته اتفاقات چند ساله اخیر که به حاکمیت یکدست و انحصاری تیمی سیاسی، و فرقه ایی با تفکرات خاص منتج شد، که تمام قوای کشور و انقلاب را در قبضه انحصار قدرت خود گرفته اند، و آن را به یک سیستم یکدست و خالی از اصول اساسی قانون اساسی تبدیل و در این راه از هیچ اقدامی ابا نداشته، و آن می کنند و کردند که به مصالح خود مناسب و نزدیک می بینند، و دیدند. از انتخابات پر حرف حدیث مجلس گرفته، که افرادی با پرونده های قطور سو استفاده های مالی و...، با آرایی بسیار کم، کرسی های آن نهاد اساسی در شاکله جمهوریت… ادامه مطلب
بر فراز چکاد خرسنگ
01 مهر ,1401 71

روزنوشتی بر، برآمدن بر چکاد 3950 متری خرسنگ

نگارنده در تکاپو بوده است تا در این نبشته از واژه های پارسی به جای واژه های بیگانه سود جوید. قُرِ [1] خرسنگ [2] یکی از پرآوازه ترین چکاد های البرز میانی، با بلندای 3950 متر، دوستداران زیادی را میان همنوردان، به خود فرا خوانده، و بسیاری این چکاد برجسته را، در میان قُرهای بلند شارستان فَشم، برای برآمدن های خود، بر چکاد های بزرگ، در دیدگاه خود دارند؛ در کنار این قُر، قُر شکوهمند جانستون نیز هست، که آن نیز از قُرهای پر هواخواه، و بی گمان سخت و جان سِتان در میان کوهنوردان برجسته است. این دو قُر را،… ادامه مطلب
27 شهریور ,1401 107

هنوز خشم خدا را فرو نیاورده ست؟

هزار خدا، بدین "معبد شگفت"، خداست! کدام خداست که به خون، کَظم غیظ کند؟! این کام تشنه بخون، تا به کی، خداست؟! آه از خدای این تشنگان به خون، افسوس بدین معبدی که او، خداست؟! تبار این قافله هر روز و شب به خون خضاب بُوَدست شهیدِ پی به پی اش، بهر این خضاب، پا برجاست؛ به معبد و کاهن کجا سوال رواست؟! که خود سوال و معماست، سوال کجاست؟! "بخُورِ آتشِ" معبد، که خود، مخمور است، بدین شعله جانسوز ناروا، به هواست؛ من از تبارنامه چه پرسم، که این خضاب بپاست، که صبح و شام، جام پی جام، پر از جفا به هواست؛ به نظم… ادامه مطلب
کاریکاتوری از مهاتما گاندی در حال عبادت
23 شهریور ,1401 86 1

آیا تو را رغبتی بدین رقص جنون خون هست؟!

پروردگارا! چگونه با تو سخن گویم، و از دلگویه های سفره ی عشق، سر باز کنم، که همزمان حرامیان نیز، دم از عشق به تو، و ره به راه تو می زنند، حال آن که سخت به غارت، جنگ و ظلم مشغولند، [1] چنان سنگ تو را بر سینه می کوبند که انگار، سینه چاکی بهتر از آنان، برایت نیست! و من در این راه، چگونه با آنان، همصف شوم؟! آنان که هزار جهنم را، در راه وصل تو ساخته، و هر روز آن را وسعت می دهند، جنایت پیشگانی که در دور تند، رقصی مجنون وار از خون را، مشق می کنند، در جنایت و ظلم، از هم سبقت می گیرند، و به قصد کسب رضای… ادامه مطلب
صفحه اول روزنامه اطلاعات در 18 شهریور 1357
17 شهریور ,1401 126 2

قیام 17 شهریور 1357، از نگاه یک شاهد عینی

مقدمه سایت یادداشت های بی مخاطب انقلاب، واژه ایی است که وقوع آن تن انسان را می لرزاند، این جراحی عمیق و گاه کُشنده اجتماعی، موقعی اتفاق می افتد که دیگر امیدی به اصلاح وضع موجود نیست، راه های اصلاح، توسط حاکمان بر جامعه چنان بسته نشان داده می شوند، که مردم در شرایط ناچاری تمام، تن بدین جراحی بزرگ و عمیق و خسارتبار اجتماعی می دهند، و فقط جوامعی که طعم انقلاب را چشیده اند، می توانند عمق خسارت، و زحمتی را که ناشی از بروز هر انقلابی بر جامعه تحمیل می شود را، بفهمند، که از نتایج چنین عملی، ویرانی،… ادامه مطلب
گاو مقدس هند با سر نارندرا مودی نخست وزیر هند و دم نشان حزب BJP بر پیکر مردم کشته شده هند
02 شهریور ,1401 158

تقابل راستگرایان مذهبی هندوتوا در RSS، با تکثرگرایان دمکرات طرفدار نهرو

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : درس هایی که از انقلاب هند می توان آموخت، برای ایرانیان بسیارند، چرا که ایران و هند دو انقلاب را در یک منطقه با اهداف نسبتا مشترک، و البته با کمی تفاوت ایجاد کردند؛ مثلا با این تفاوت که انقلاب مردم هند در سال 1326 به پیروزی رسید، و انقلاب مردم ایران در 1357 خورشیدی، لذا ایرانیان می توانند با نگاهی به نقاط ضعف و قوت انقلاب، و انقلابیون هند، که اکنون در 75 مین سالگرد پیروزی خود قرار دارند، و بیش از 31 سال از ما جلوترند، با توجه به انحرافات حادث شده در… ادامه مطلب
از راست به چپ، خانم ها سپیده رشنو و رایحه ربیعی
31 مرداد ,1401 187 1

جامعه انسانی یا اسلامی، کدام مقدم است؟ سپیده رشنو و رایحه ربیعی

آنچه مسلم است استقرار اخلاق و رفتار انسانی، و در کل ایجاد و استقرار جامعه ایی واجد خصوصیات انسانی، بر ایجاد و استقرار جامعه مذهبی (اجرای شریعت و...) تقدم و اولویت دارد، و بروز جامعه ایی مملو از مهر و محبت انسانی، اولی بر اجرای شریعت دینی است، [1] این را به خصوص در این ماه محرم، بهتر می توان فهمید، که در کیش صاحب حادثه این ماه، قبل از شهادت، توسط همکیشان مسلمانِ دگر اندیش خود، در سخنانی خطاب به آنان، از اولی و اولیه بودن، آزادگی بر دینمداری گوشزد، و انزار می دهد، و از آنان انتظار انسانیت و… ادامه مطلب
تصویری از آزاده قهرمان محمد ابراهیمی هنگام استقبال در مینودشت
29 مرداد ,1401 202 8

خاطرات یک اسیر، آنچه در چنگ دشمن، در خلال جنگ 8 ساله، بر آزادگان ما رفت

 مقدمه سایت یادداشت های بی مخاطب : هُرم خوی تجاوز و جنگ افروزی حاکمان منطقه خاورمیانه و عربی، هیچگاه از گرمایش نیفتاد، و از جمله در 31 شهریور 1359 [1] به یکباره شراره کشید، و صدام با استفاده از استدلال جنگ پیشگیرانه و پیش دستانه، به مقابله با موج احتمالی برخواست، که خطر یک انقلاب و سرنگونی دیگر را، برای حاکمیت او و حزب بعث در عراق نیز، گوشزد می کرد، او مدعی بود که جنگ با کسانی را آغاز می کند، که منبع پراکنش انگیزش سرنگونی و انقلاب در کشور اویند، که اکنون در تهران در قدرت نشسته، و باید آنان را… ادامه مطلب
این اسکرین شات، قسمتی از یک ویدئو است که نشان می دهد یکی از دو خانه متصل به منزل این مرد مسلمان ویران شده است، مردی که از سوی فعالین هندوتوا متهم شد که یک پست نامناسب برای اعتقادات آنان، در شبکه مجازی منتشر کرده است
27 مرداد ,1401 189 3

چشم در مقابل چشم، دور باطلی از خشم و خشونت در دفاع از اعتقادات

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : چه خون ها، ویرانی ها، اختلافات، درگیری هایی که هرگز لازم نبود، رخ دهند، اگر انسان ها به اعتقادات دیگران احترام می گزاردند، و خود را حق مطلق نمی انگاشتند، و تنها حق را با خود قرین و همراه نمی دانستند، و در صورت احساس توهین، جسارت و یا نقد و مخالفت با اعتقاد خود، صبر و متانت پیشه کرده، با این امر، برخوردی خارج از روند احساسی، و بلکه با لحاظ منطق، انسانیت و... می داشتند، خود را وکیل مدافع حق و حقوق خداوند و یا خدایان نمی دانستند، و استیفای این حق را به… ادامه مطلب
تو به خودت جرات دادی که به کوزه آب ما دست بزنی؟!!
مرداد 25, 1401 185 1

ظلم طبقاتی، تبعات حاکمیت طبقاتی در جامعه هندو

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : این خود برتر بینی انسان هاست که به حاکمیت جامعه طبقاتی، در بین آنان منجر می شود، وقتی گروهی از آنان به لحاظ نژادی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... خود را از دیگر اعضای جامعه، خاص و برتر می بینند،…

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

«افسانۀ زن شرقی» افسانه‌ای دربارۀ «زن شرقی» از دیرباز در ذهن عموم ایرانی‌ها وجود داشته است؛ تصور ز...
چرا مردم از دست مقامات 4 دهه و مادام العمر کشور عصبانی هستند و نسبت به عملکرد آنها اعتراض دارند .....